Update

Nota Deelvervoer 2023

Geplaatst op 11 mei 2023, 12:16 uur
Illustration
Project volgens planning

De gemeente Amsterdam is druk met deelvervoer en aanstaande dinsdag ligt in de vergadering van de bestuurscommissie, bij agendapunt 9.2, ter advies voor, de Nota Deelvervoer 2023. Wie wil weten waar het met deelvervoer naartoe gaat in Amsterdam en dus ook Weesp, die moet echt dit stuk eens lezen. Het gaat om vier vormen van deelvervoer, deelfietsen, deelbakfietsen, deelscooters en deelauto's. De beleidsdoelen zijn:

  • Passende mobiliteitskeuzes voor alle Amsterdammers
  • Publieke mobiliteit als alternatief voor de eigen auto
  • Deelvervoer levert een bijdrage aan minder druk op de openbare ruimte
  • Deelvervoer als onderdeel van het regionaal mobiliteitssysteem

Ik vind het zeer interessant om na te denken over wat dit voor Weesp zou kunnen betekenen. Denk eens aan Aetsveld. Hoe zou deelvervoer daar kunnen bijdragen aan betere bereikbaarheid van het centrum? Of hoe zou het kunnen bijdragen aan het beter bereikbaar maken van de regio, als alternatief voor een te beperkt regionaal OV? Wat zou een succesvol deelvervoer kunnen betekenen voor de parkeerdruk in het centrum? Als we een deelhub in het centrum krijgen, of als er een of meer buurtdeelcoöperaties komen, dan zou dat tientallen auto's kunnen schelen die een parkeerplek nodig hebben.

Over coöperatief autodelen staat er in de Nota het volgende op pagina 38: "De gemeente gaat tenslotte in 2023 verder onderzoeken welke vormen van coöperatief autodelen er zijn en welke behoefte er is in Amsterdam. Daarmee kunnen eventueel passende beleidskaders vanuit de gemeente worden opgesteld. De verwachting is dat dit onderzoek ongeveer twee jaar gaat lopen." Een initiatief als DEEL past geheel binnen die beleidskaders en dat betekent voor zover ik het kan zien dat we, zodra we een team van geïnteresseerden hebben, we aan de gemeente kenbaar moeten maken dat er in Weesp behoefte is aan coöperatrief autodelen.

In het advies van de bestuurscommissie staat verder dat de bestuurscommissie graag zou zien dat er een onderzoek komt naar de behoefte aan deelvervoer in Weesp. Ik zie daar dan meteen de optie dat we dit als De Weesper Vereniging oppakken.

Kortom, een interessant stuk waarover we in Weesp een interessant debat zouden kunnen voeren.

Deel dit: