Organisatie

De Weesper Vereniging

Vereniging / club

De Weesper Vereniging is eind 2021 opgericht en heeft inmiddels rond de honderd leden. Het doel van de vereniging is om te onderzoeken wat er leeft in Weesp, samen te kijken naar het algemeen belang, en adviezen te formuleren waar de politiek iets aan heeft bij het nemen van besluiten. De vereniging is niet politiek. Je kunt het zien als een vorm van burgerparticipatie, georganiseerd door burgers zelf.


De Weesper Vereniging wil zo de betrokkenheid van burgers bij de politiek vergroten en bijdragen aan wederzijds vertrouwen. Het agenderen van onderwerpen gebeurt in eerste instantie door de leden van de vereniging. Wanneer een voorstel door drie leden wordt gesteund gaan we onderzoeken of we er een project van kunnen maken. Het is ook mogelijk dat niet-leden of de politiek onderwerpen aandragen. Die onderwerpen worden dan door de leden beoordeeld en ook hier geldt, dat als er drie leden zijn die een voorstel steunen, dan bekijken we of we er een project van kunnen maken. Sommige projecten zijn heel klein en kunnen snel uitgevoerd worden, andere kunnen een looptijd hebben van een half jaar of langer.


Deze website, HalloWeesp, is een initiatief van de Weesper Vereniging om een bruisend platform te creƫren waar bewoners en organisaties elkaar kunnen ontmoeten.

Deel dit: